Bildning – demokratins drivkraft!

 

Bildningsveckan 2023 ordnas 8.–14.5.2023. Temat för veckan är Bildning – demokratins drivkraft!

Bildning är något mycket vardagligt och praktiskt. Den innebär ett respektfullt förhållningssätt till andra, nyfikenhet att lära sig nya saker och uppfatta helheter, samt ett agerande för det gemensamma bästa. Bildning är att vara människa och att växa som människa. Att leva hållbart, i harmoni med andra människor och naturen.

Bildning är en motkraft till polarisering och antidemokratiska krafter. Bildning är demokratins drivkraft! Att delta i hobbyverksamhet med låg tröskel i lokala organisationer eller att delta i föreningsverksamhet är för många ett sätt att öva sina medborgarfärdigheter, uppleva delaktighet och uttrycka eget aktörskap.

Är du med i en förening, en gemenskap eller en utbildningsinstitution? Kom med i Bildningsveckans kampanj! Du får synlighet på Bildningsveckans webbplats och du får tillgång till färdigt material som stöd för ditt budskap. Genom att delta i Bildningsveckan ger det er en möjlighet att fundera på och utvärdera vilken samhällsbetydelse er egen verksamhet har.

Bildningen är demokratins drivkraft – låt oss tillsammans synliggöra detta!


Bildningsveckan 2023 koordineras av Sivistysliitto Kansalaisfoorumi i samarbete med Folkupplysningssällskapet (Kansanvalistusseura – Kvs-säätiö), Fingo ry, Studiecentralen Sivis, Svenska folkskolans vänner och Fritt Bildningsarbete rf (Vapaa Sivistystyö ry). Vi bjuder in alla intresserade aktörer att förverkliga Bildningsveckan tillsammans med oss!

Kontakta Anneliina Wevelsiep, Info@kansalaisfoorumi.fi, om er organisation vill komma med och ordna ett evenemang.