6.5.2024 kl 12.45–16.30, SFV-huset, Georgsgatan 18, Helsingfors

Det livslånga lärandets dag

Den 6.5. ordnas ”Det livslånga lärandets dag”  i SFV-huset i Helsingfors.

Dagen är en del av den nationella Bildningsveckan.

På programmet

• lansering av digitalt pedagogiskt material för dig som lär vuxna• paneldiskussion• pröva på-stationer, mingel och musik.