9.5.2023 Vasa

Bildningssamtal – Kan (fri) bildning rädda demokratin?

Tisdag 9.5 kl. 13.00–15.00 Kan (fri) bildning rädda demokratin? (TILLFÄLLET LIVE-STREAMAS)

För att motverka polariseringen och stöda det offentliga samtalet åberopas bildningens fria kunskapssökande allt oftare som ett avgörande redskap för demokratins försvar. Hur skall den omdebatterade polariseringen förstås och kan den motverkas genom bildning? Och vilken roll spelar den fria bildningen för att stöda aktivt medborgarskap och demokrati?

Ledaren för SFVs projekt Bildningskraft, Jonas Ahlskog, samtalar om temat med professor Bengt Kristensson Uggla och folkbildningsforskaren Annika Pastuhov.

Bengt Kristensson Uggla är Amos Anderson­-professor i filosofi, kultur och företagsledning vid Åbo Akademi. Han är författare bland annat till böckerna Gränspassager: bildning i tolkningens tid (2012) och En strävan efter sanning – vetenskapens teori och praktik (2019).

Annika Pastuhov är forskardoktor i pedagogik vid Åbo Akademi. Hon forskar om samhälleliga och deltagarnära perspektiv på folkbildning. Pastuhov disputerade 2018 med avhandlingen Att vara och agera medborgare: En etnografisk studie i folkbildande praktiker.