6.5.2024 Verkossa klo 14–15.30

Sivistysviikon dialogi: ohjaus- ja koulutustyön vaikuttavuus

 

Kansalaisfoorumi kutsuu jäsenjärjestöjensä ohjaajia ja kouluttajia suljettuun dialogiin Sivistysviikolla.

Taide- ja kulttuurijärjestöt tarjoavat lukemattomia mahdollisuuksia osallistua itseä kiinnostaviin harrastuksiin ja oppia uusia asioita. Tällainen sivistystyö on merkityksellistä yksilöiden, yhteisöjen ja koko yhteiskunnan kannalta. Harrastamisen on todettu mm. vähentävän yksinäisyyttä, lisäävän yhteisöön kuulumisen tunnetta sekä kehittävän ihmisiä monipuolisesti.

Erityisesti nykyisessä monikriisiajassa yhteisöllisellä harrastamisella on merkittävä rooli hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä.

Kansalaisfoorumi kutsuu jäsenjärjestöjensä ja niiden yhdistysten ohjaajia, kouluttajia ja opettajia keskustelemaan siitä, millaisilla tavoilla he kokevat oman koulutuksensa ja ohjaamisensa järjestössä tärkeäksi. Dialogiin saa saapua omana itsenään: keskustelussa kaikkia näkemyksiä ja kokemuksia arvostetaan yhdenvertaisesti. Keskustelua ohjaavat Maiju Hirviniemi ja Anna Kirstinä Kansalaisfoorumista.